• Head ostmist! •

KKK

Miks peaks klient tahtma just meilt kaupa soetama:

 • Ainulaadsete, kontrollitud ja kvaliteetsete toodete külluslik valik
 • Toodete mugav otsimine ja ostmine
 • Võimalus osaleda heategevuses
 • Võimalus soetada endale omapäraseid ja ainulaadseid käsitöö tooteid
 • Erinevates ostu- ja sooduskampaaniates osalemine


Miks peaks klient tahtma just meile oma kaupa müügiks tooma:

 • Saab oma isikliku garderoobi tühjendada mitte vajalikest asjadest
 • Hea võimalus endale lisaraha teenida
 • Osalemine heategevuses
 • Suurem tõenäosus oma tooteid maha müüa tänu internetipoe võimalustele ning pidevatele kampaaniatele (potentsiaalsete klientide pidev teavitamine soodustustest, erinevatest kampaaniatest, uuest kaubast)
 • Võimalus enda poolt käsitsi valmistatud tooteid müüa/tutvustada suuremale ostjate ringile (üle Eesti)
 • Võimalus saata tooteid müügiks postiga

 

Kuidas ma saan kauba kvatileedis kindel olla?

Kõik vastavasse keskkonda vastuvõetavad tooted läbivad esmase kontrolli esemete seisu kohta. Kõik müügiks toodud kaubad on puhtad, korras ja korralikult hoitud ning keskkonnas esitatud. Piltidel olev informatsioon vastab tegelikkusele.

Kuidas ma saan kaupa saata?

Meile saab saata enda kaupa müügiks. Täpsema informatsiooni saamiseks vt. KAUBA SAATMINE.

Kauba tagastus.
Kuna tegemist on teisejärgu kaubaga, siis kauba tagastamine ei ole võimaldatud. Küll aga, kui Teil on soovi, saate saata kaup meile tagasi müügiks ning saate seeläbi omale raha mõnevõrra tagastada.

Kuidas ma saan oma müüdud kauba eest raha?

Sularahas me ei arvelda, seega iga kuu 10.-ks kuupäevaks saadetakse kliendile tema poolt müüki pandud kauba eest teenitud raha arveldusarvele (vastavad tingimused on lahti kirjutatud ka kliendile esitatavas Müügilepingus). Selgitusse märgitakse müüdud esemete id numbrid.

Pretensioonide esitamise võimalus.

Soovi korral on ka meile võimalik esitada pretensioone/ettepanekuid. Pretensioonidele vastatakse enamasti e-posti teel kahe nädala jooksul.

Sooduskampaaniad.

Vt. Kasutustingimused punkt 4.3.

Suurused

Kõik suurused on esitatud Euroopa või USA (ka tähemärgistusena) standardmõõtudes. Iga vaadeldava eseme juures on võimalus tutvuda vastava suuruste tabeliga.

Toodete saatmine müügiks postiga

Uuselu.ee ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid kauba saatmisel Uuselu e-poe esindusse müügiks (sh. paki või pakendi sisu eest). Kui paki sisu ei vasta Müügilepingus kirjeldatule, siis saadetakse pakk koheselt saatjale tagasi ja antud isikuga lõpetatakse kõiksugune koostöö edaspidiseks (st. Kliendil puudub edaspidi õigus saata Uuselu keskkonda oma kaup müügiks).

Täpsemad juhised paki saatmiseks Uuselu.ee esindusse on lahti kirjeldatud KAUBA SAATMINE.

Kust ma leian infot heategevuse kohta?

Kajastame vastavat informatsiooni kord kuus Facebook'i lehe vahendusel. Seal korraldame ka vastavasisulisi küsitlusi ja kampaaniaid.