1. Üldinfo

1.1 www.uuselu.ee (edaspidi Uuselu) on e-pood, kust on võimalik soetada naiste-, meeste- ja laste kasutatud rõivad ning aksessuaarid ja käsitsi valmistatud esemed. Samuti on antud keskkonda võimalik enda poolt saata või tuua müügiks sobiliku kaupa. Antud kodulehte haldab ettevõtte D & V Procurement OÜ (reg. nr. 12040223; edaspidi Müüja). Ostes tooted Uuselu e-poest kohalduvad kliendile (edaspidi Ostja) antud lepingu üldtingimused (edaspidi Tingimused) ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ning kohustused.

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse Uuselu kodulehel ja need astuvad jõusse antud muutuste avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

 

2. Informatsioon toodete kohta

2.1 Toodete hinnad, mis on kajastatud kodulehel uuselu.ee sisaldavad käibemaksu.

2.2 Uuselu kodulehel iga avaldatud toote juures on olemas võimalikult informatiivne tootekirjeldus ja pildid tootest. Tegelik toote värv võib kergelt erineda pildil olevatest toote värvidest monitori seadistuste tõttu.

2.3 Kui tekib olukord, kus Uuselu kodulehel olev info toodete koguste kohta on vale või seda laos pole ja Ostja on juba toote eest tasunud, siis võtavad uuselu.ee töötajad Ostjaga koheselt ühendust kas telefoni teel või emaili teel informeerides sellest Ostjat ja kannavad vastava eseme eest tasutud ostusumma Ostja kontole, millelt makse sooritati tagasi järgmise kolme tööpäeva jooksul. 

2.4 Kõik toodete suurused on esitatud Euroopa või USA (ka tähemärgistusena) standardmõõtudes. Iga vaadeldava eseme juures on võimalus tutvuda ka vastava suuruste tabeliga.

2.5 Uuselu pidevalt täiendab ja uuendab informatsiooni toodete kohta ning garanteerib toodete hea kvaliteedi. Kõik vastavasse keskkonda vastuvõetavad tooted läbivad esmase kontrolli esemete seisu kohta. Kõik müügiks toodud kaubad on puhtad, korras ja korralikult hoitud. 

2.6 Müüjal on õigus otsustada, kas võtta vastu kolmandate isikute müügiks toodud kaup või mitte oma nägemuse järgi.

 

3. Toodete ostmine

3.1 Ostjal on võimalik sooritada ostu e-poest uuselu.ee üksnes kodulehe tellimussüsteemi kaudu kas registreeritud kasutajana või külalisena (vajalikud andmed tuleb siiski edastada Müüjale).

3.2 Ostja valib talle sobivad tooted ja lisab neid Ostukorvi vajutades lingile "Lisa Ostukorvi". Seejärel kontrollib Ostja, kas ostukorvis olevad tooted vastavad Ostja ostusoovidele. Kui kõik tellitavad tooted vastavad Ostja ostusoovidele vajutab ta lingile "Tellimine" ostukorvis ning valib kohaletoimetamise viisi ja maksmiseviisi, täites arve koostamisel vajalikud andmed.

3.3 Tellimuse eest tasumine toimub ainult pangalingi kaudu (Eesti pangalingid). Arve tasumise järel loetakse Tellimus edastatuks ning kaup pakitakse ja saadetakse Ostjale (va. juhul kui Ostja tuleb Tartu e-poe esindusse kaubale ise järgi).

 

4. Toodete müümine

4.1 Uuselu.ee veebipoodi on võimalik igal soovijal (edaspidi Klient) tuua või saata (vt. täpsemalt Kauba Saatmine) müügiks kasutatud riided, jalanõud ja aksessuaarid (lastekaupade puhul ka mänguasju) sõlmides Müüjaga vastava lepingu (Müügileping ja Toodete nimekiri; edaspidi Leping). Lepingus on kirjeldatud müügiks toodud esemed koos hindade ja tingimustega.

4.2 Kõik müügiks toodud või saadetud kaubad läbivad esmalt range kontrolli Uuselu e-poe personali poolt. Toodetel ei tohi olla plekke, tooted peavad olema puhtad, triigitud ja hooajale vastavad. Kui müügiks toodud kaubad vastavad kõikidele nõuetele, allkirjastatakse leping Müüjaga ja Kliendiga ja tooted lähevad müügiks. Esmalt tooteid pildistatakse, seejärel pannakse neid uuselu.ee keskkonda müüki koos vastava kirjeldusega.

    -4.2.1 Kui Klient toob kaupa müügiks Uuselu e-poe Tartu esindusse: kontrollitakse tooteid kohapeal, lepitakse Kliendiga kokku kaupade eest saadava tulu osas (st. palju Klient sooviks saada oma toodete eest tasu; kui Müüjale tundub, et Kliendi poolt esitatud hinnad pole sobilikud, leitakse Kliendiga lahendus, mis sobiks mõlemale osapoolele. Kui Kliendiga ei suudeta kokku lepida hindade osas, siis antud tooteid müüki vastu ei võeta) ja sõlmitakse kirjalikult vastav Leping kahes eksemplaris isikuttõendava dokumendi esitamisel.

    -4.2.2 Kui Klient saadab kaupa postiga Uuselu e-poe Tartu esindusse: esmalt Uuselu personal kontrollib saadetud tooted üle. Seejärel lepitakse Kliendiga kokku kaupade eest saadava tulu osas emaili või telefoni teel (st. Klient lisab pakki välja prinditud Lepingu (vt. Kauba Saatmine), kuhu on Kliendi poolt kirja pandud müügiks saadetav kaup koos soovitavate hindadega. Uuselu.ee personal kontrollib hinnad üle ja juhul kui mõni toote hind tundub Müüjale ebasobilik saadab ta selle kohta Kliendi emailile teavituse oma müügilepingu näol. Soovi korral lepitakse hinnad kokku ka telefoni teel, kuid seejärel Müüja saadab ikkagi uuendatud müügilepingu Kliendi emailile ja Klient allkirjastab seda digitaalselt. Kui Kliendiga ei suudeta kokku lepida hindade osas, siis antud tooteid müüki vastu ei võeta ja Klient saab nõuda neid tagasi, kuid antud juhul tasub ta kohaletoimetamise tasu ise). Kui kõik eelnevad sammud on läbitud ja Klient ja Müüja on leidnud mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse, sõlmitakse leping digitaalselt (emaili kaudu) ja tooted lähevad pildistamisele ja seejärel müüki.

   -4.2.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

   -4.2.4 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid kauba saatmisel Uuselu e-poe esindusse müügiks (sh. paki või pakendi sisu eest). Kui paki sisu ei vasta Lepingus kirjeldatule, siis saadetakse pakk koheselt saatjale tagasi ja antud isikuga lõpetatakse kõiksugune koostöö edaspidiseks (st. Kliendil puudub edaspidi õigus saata Uuselu keskkonda oma kaup müügiks).

4.3 Kui toodet pole õnnestunud müüja 30. kalendripäeva jooksul on Müüjal õigus alandada toote hinda esmalt 30%. Antud allahindlusega hoitakse toodet 10 päeva ja kui ka selle aja möödumisel ei ole suudetud toodet müüa, siis läheb toode müüki 50% soodustusega alghinnast (st. vastuvõtu hinnast). Müüjal on õigus kõrvaldada tooted müügist mida pole suudetud müüa 45. kalendripäeva jooksul.

    -4.3.1 Kui toodet pole suudetud müüa eelnimetatud aja jooksul ja Klient pole avaldanud soovi toodet tagasi saada või pole sellele järgi tulnud 60 (kuuekümne) päeva möödumisel, siis on Müüjal kohustused Kliendi ees lõppenud ning Müüjal on õigus antud toodet müüa mistahes hinnaga (selliselt müüdud kauba tulu läheb 100% heategevuslikeks eesmärkideks).

4.4 Klient kohustub mitte sekkuma Müüja tegevusse toote müügiprotsessi ajal. Müüja kohustub tagama toote säilimise kvaliteedis ja mahus kogu müügiprotsessi jooksul.

4.5 Müüja kohustub tasuma Kliendile Lepingus nimetatud toote eest pärast toote müüki Kliendi arveldusarvele vastava kokkulepitud summa (st. juhul kui Lepingus nimetatud toodet müüdi uuselu.ee e-poes). Müüja teeb Kliendi arveldusarvele väljamakseid müüdud toodete/toote eest iga kuu 10-ks kuupäevaks.

4.6 Müügil olevate toodete/esemete kontrollimine toimub ainult Kliendi registreeritud isikliku emaili kaudu (Klient saab soovi korral teha uuselu.ee e-poele infopäringu emaili teel) või Uuselu e-poe esinduses kohapeal isikuttõendava dokumendi esitamisel.

4.7 Müüja jätab endale õiguse otsustada kaupade juurdlehindluse protsendi osas ning Müüjal on õigus sõlmida Klientidega individuaalsed Müügilepingud. 

4.8 Müüja võtab vastu komisjonimüügi eesmärgil Kliendi poolt toodud kaupa, mis vastab minimaalsetele Müüja nõuetele (vt. punkt 2.5) ning ei ole ühelgi moel vastutav Kliendi poolt toodud kauba eest, mis ei vasta mingisugustele rahvusvahelistele standarditele, reeglitele või milledel on vastavad autoriõigused.

 

5. Transport

5.1 Transportimisviisid kauba ostmisel uuselu.ee e-poest:

·         Omniva pakiautomaat hinnaga 2,79 eurot üle Eesti. Pakiautomaadi asukoha saate valida rippmenüüst liikudes kassasse.

·         Itella (ehk SmartPOST) pakiautomaat hinnaga 2,79 eurot üle Eesti. Pakiautomaadi asukoha saate valida rippmenüüst liikudes kassasse.

·         Tulles uuselu.ee esindusse ise kaubale järgi.

·         Üle 65 eurose ostu puhul on kauba kohaletoimetamine tasuta (va. DPD kulleri teenus).

        DPD kuller teenus fikseeritud hinnaga 6 eurot üle Eesti.

5.2 Transportimisviisid kauba saatmisel uuselu.ee esindusse müügiks valige alljärgnevatest meetoditest:

·         Omniva Tartu Lõunakeskuse pakiautomaati.

·         Itella Tartu Lõunakeskuse pakiautomaati.

·         DPD kuller või muu kullerteenuse osutaja uuselu.ee esindusse Tartus.

·         Tuues kaupa uuselu.ee e-poe esindusse kohapeale.

·         Omniva Tartu Eedeni postkontorisse.

·         Cargobuss kulleri teenus Tartu bussijaama.

 

6. Kauba tagastamine

6.1 Kuna tegemist on teisejärgu kaubaga, siis kauba tagastamine ei ole võimaldatud.

   -6.1.1 Ostjal on aga võimalik talle ebasobilik kaup alati müügiks saata Uuselu e-poodi.

 

7. Lõppsätted

7.1 Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient või Ostja ja Müüja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil või Ostjal õigus pöörduda tarbijakaitseametisse abi saamiseks.