• Head ostmist! •

Privaatsuspoliitika

1.1 Ostja või Kliendi poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käsitletakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele või ainult Ostja või Kliendi nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

1.2 Klient või Ostja annab nõusoleku Uuselu.ee-le Kliendi või Ostja Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil või Ostjal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning nõuda kogutud Isikuandmete kustutamist (ka registreeritud konto sulgemist ja kustutamist). Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

1.3 Uuselu.ee kogub, töötleb ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul või tehes neist vajadusel väljavõtteid muus vormis ning kasutab vastavaid andmeid teenuste osutamiseks ning arendamiseks.

1.4 Uuselu.ee-l on õigus edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele või organisatsioonidesse (näiteks, inkasso jms).